Förening

Föreningen Projektet Fri
Org.Nr. 802510-9300
IBAN: SE20 5000 0000 0500 3101 8904
BIC: ESSESESS
Bankgironummer: 5222-7856
projektetfri@gmail.com